18 oktober 2012 - Uppdrag

ÅF och Epsilon går samman

ÅF AB (publ) har den 17 oktober 2012 ingått avtal om samgående med Epsilon. Samgåendet skapar ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag. Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar Epsilon. Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om cirka 1.700 miljoner kronor (enterprise value) bestående av kontant betalning om 850 miljoner kronor och 5.985.915 nyemitterade B-aktier i ÅF. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1.100 miljoner kronor. Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter samt godkännande från extra bolagsstämma i ÅF som kommer att hållas den 19 november 2012.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med säte i Europa som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industriprocesser, för infrastrukturella projekt och vid utveckling av produkter och IT-system för kunder över hela världen. ÅF-koncernen har cirka 5 000 anställda och omsatte under de senaste tolv månaderna cirka 5,1 miljarder kronor. ÅF är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Epsilon är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom forskning och utveckling med särskilt fokus på produktutveckling för Sveriges ledande exportföretag. Epsilon erbjuder tjänster och lösningar inom flera olika branscher, till exempel energi, fordon, telekom, läkemedel, medicinteknik, IT, life science, offshore och övrig industri.  De senaste tolv månaderna har Epsilons nettoomsättning uppgått till cirka 2,1 miljarder kronor. Företaget är helägt av Dan Olofsson och familj som blir långsiktig ägare i ÅF. 

ÅF rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av delägarna Bo Söderberg (M&A), Johan Carle (konkurrensrätt), Tom Wehtje (M&A), Patrik Marcelius (Publik M&A) och Anders Erasmie (skatt) bland annat biträdda av Henrik Johansson, Cecilia Björkwall, Ulrika Geissler, Rickard Edström, Thérèze Buskas och Sofia Pedersen.