6 maj 2013 - Uppdrag

Aerocrine ingår låneavtal och genomför riktad nyemission om sammanlagt 50 miljoner USD

Aerocrine AB (publ) finansierar den fortsatta expansionen av verksamheten med ett lån om 35 miljoner USD från den amerikanska investeraren OrbiMed och Novo A/S. Aerocrine tillförs dessutom 95 miljoner SEK (ca 15 miljoner USD) genom en riktad nyemission av aktier till OrbiMed och ett antal andra institutionella investerare. Motivet till kapitalanskaffningen är att finansiera fortsatt tillväxt samt lansering av nya produkter för diagnos och behandling av luftvägsinflammationer.

Aerocrine är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Bolaget, vars huvudkontor finns i Solna, är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare åt Aerocrine i samband med finansieringen. Byråns team leddes av Eva Hägg, Thomas Pettersson samt Nils Nostell och bestod även av Claudia Wallmann, Veronica Stiller, Therese Jansson, Dijana Malicbegovic samt David Nordenlöw.