17 september 2010 - Uppdrag

Aerocrine genomför emission av aktier och konvertibler

Aerocrine AB (publ) genomför en riktad emission av aktier och konvertibler om totalt 225 miljoner kronor till det danska bolaget Novo A/S samt en företrädesemission om 155,5 miljoner kronor.

Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Aerocrine biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionerna. Byråns team inkluderar Eva Hägg, Nils Nostell och Rasmus Fahlén.