8 januari 2015 - Uppdrag

AddPro affärsområden förvärvas från Perusa i management buyout

Ledningen och grundarna av AddPro har ingått ett avtal om att förvärva delar av AddPro:s verksamhet från det europeiska private equity bolaget Perusa. Förvärvet sker genom en s k MBO (Management buy out).

AddPro, som är ett ledande företag inom IT-infrastruktur och säkerhet, består av tre affärsområden; Infrastruktur, Applikation & Integration samt Säkerhet & Kommunikation. Ledningen och grundarna förvärvar de två affärsområdena Infrastruktur och Applikation & Integration samt rättigheterna till både namn och varumärke kopplat till AddPro AB. Den verksamhet som förvärvas beräknas under 2015 omsätta cirka 250 miljoner kronor och sysselsätta över 120 personer med huvudkontor i Malmö samt kontor och verksamhet i Göteborg, Helsingborg och Kristianstad.

Ledningen och grundarna av AddPro rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Johan Lekholm, främst assisterad av Teresa Hellmo Fahlander och Klara Holm. Madeleine Rydberger ansvarade för arbetsrättsliga frågor, främst assisterad av Kajsa Johansson.