9 september 2013 - Uppdrag

Accent Equity investerar i och slår samman Hissgruppen och ITK

Investeringsfonden Accent Equity 2012 har förvärvat majoritetsandelar i två oberoende hissbolag, Hissgruppen AB och ITK Intern Transport Kommunikation AB, och kommer att slå ihop bolagen till en koncern. Grundarna av Hissgruppen och ITK kommer att medinvestera och vara aktiva i den nya gruppen. Den nya gruppen är tänkt att skapa en ny stark aktör på hissmarknaden och kommer att växa både genom nya förvärv och genom etableringar på nya marknader.

Både Hissgruppen och ITK installerar, moderniserar och tillhandahåller service av hissar inom Stockholmsregionen med särskilt fokus på lösningar som är skräddarsydda för den enskilda kunden. Den nya gruppen har cirka 100 anställda och en sammanlagd omsättning på cirka 250 miljoner kronor. Accent Equity 2012 är en investeringsfond med ett utfäst kapital på 3,8 miljarder kronor och fokuserar på små och medelstora företagstransaktioner i Norden.

Accent Equity 2012 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Peter Alhanko, Lucas Jonsson, Johan Frost Bergman och Albert Roos.