22 december 2010 - Uppdrag

Accent Equity genomför förvärv för bildandet av Aviator Airport Alliance – en nordisk flygservicekoncern

Investeringsfonden Accent Equity 2008 har genomfört förvärv för bildandet av Aviator Airport Alliance, en ny nordisk flygservicekoncern som levererar alla slags marktjänster till flygbolagen.

Aviator Airport Alliance omfattas av det svenska bolaget Nordic Aero samt av de norska bolagen Røros Flyservice och Norport Ground Handling. Den nya koncernen får en omsättning om cirka 1 miljard kronor och cirka 1250 anställda som tillhandahåller service på fler än 20 flygplatser runt om i Skandinavien.

Accent Equity 2008 biträddes av Mannheimer Swartling vid förvärvet av Nordic Aero samt avseende förvärvsfinansieringen för samtliga tre transaktioner bakom bildandet av Aviator Airport Alliance. Peter Alhanko var ansvarig delägare och biträddes framförallt av Christopher Arkbrant, Carl Brodén, Johan Frost Bergman, Cecilia Malmberg och Emilia Hempel. På finansieringssidan var Daniel Karlsson ansvarig delägare och biträddes framförallt av Harem Mahir och Carl Johan Zimdahl.