18 december 2013 - Uppdrag

Accent Equity förvärvar Vinga Hiss genom Motum

Hissföretagen I.T.K. och Hissgruppen har sedan september 2013 varit en del av en koncern, Motum, med Accent Equity 2012 som huvudägare. Motum har nu förvärvat samtliga aktier i hissföretaget Vinga Hiss. Grundarna av Vinga Hiss kommer att gemensamt investera och vara aktiva i Motum tillsammans med grundarna av I.T.K. och Hissgruppen.

Vinga Hiss installerar, moderniserar och tillhandahåller tjänster för hissar med fokus på skräddarsydda lösningar för varje enskild kund. Motum-koncernen kommer, efter det aktuella förvärvet, att ha en sammanlagd omsättning på cirka 330 miljoner kronor.

Accent Equity 2012 är en investeringsfond med ett utfäst kapital på 3,8 miljarder kronor som fokuserar på små och medelstora företagstransaktioner i Norden.

Accent Equity 2012 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Peter Alhanko, Johan Frost Bergman, Albert Roos och Stephanie Salehian.