4 maj 2011 - Uppdrag

Accent Equity förvärvar aktier i Hoist

Accent Equity har förvärvat 50 procent av Hoist AB. Grundarna, Malcolm Lindblom och Christopher Upmark, kommer att äga resterande aktier.

Hoist AB är verksamt inom två huvudområden som levererar system, produkter och tjänster till hotellbranschen (HHS) samt för energibesparing (EM). HHS tillhandahåller bl a affärs- och bokningssystem för hotellbranschen liksom interaktiva kommunikationssystem, tv-underhållning, trådlös uppkoppling samt backoffice-system. EM tillhandahåller ventilation och styrsystem för fastighetsbranschen med målet att minska energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och bidra till en bättre miljö. Koncernen, som bedriver verksamhet i Norden, Storbritannien, Baltikum, Polen och Ryssland, omsätter drygt 600 miljoner kronor och har cirka 300 anställda.

Accent är en grupp av private equity fonder som fokuserar på investeringar inom ”lower mid-market buy-out” och expansionskapitalinvesteringar i senare skeden inom Norden.
Accent Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Peter Alhanko var ansvarig delägare, främst assisterad av Johan Frost Bergman, Cecilia Malmberg och Michaela Nilsson.