7 januari 2013 - Uppdrag

Accent Equity avyttrar Troax till FSN Capital

Investeringsfonden Accent Equity 2008 har avyttrat Troax till FSN Capital.

Troax tillverkar lösningar inom maskinsäkerhet för automatiserade och robotiserade processer samt lösningar för lagerhållning och logistiksektorn, inklusive lagerväggar och rasskydd. Bolaget är representerat i 26 länder runt om i världen med cirka 300 anställda och hade under 2011 en omsättning på cirka 549 miljoner kronor.

Accent Equity 2008 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Peter Alhanko, främst assisterad av Johan Frost Bergman, Cecilia Malmberg Flodén och Michaela Davéus.