30 september 2016 - Uppdrag

ABB ingår avtal om att avyttra sin verksamhet för högspänningskablar till NKT Cables

ABB har ingått  avtal om att avyttra sin globala verksamhet inom system för högspänningskablar till NKT Cables för ett rörelsevärde om 836 miljoner EUR.

Verksamheten producerar och levererar nyckelfärdiga lösningar för marina och underjordiska högspänningskablar och innefattar en världsledande tillverknings- och utvecklingsanläggning i Karlskrona, Sverige.

Transaktionen är förbehållen vissa sedvanliga villkor.

ABB rådgavs av Mannheimer Swartling avseende svenska aspekter på transaktionen. Teamet inkluderade Adam Green, Jon Rastad och Klara Apéria (M&A), Anders Nordström och Charlotte Demegård (Arbetsrätt), Per Molander och Joel Mårtensson (Miljö), Magnus Josefsson och Johannes Harlevi (Fastighet) och Anders Erasmie (Skatt).