1 februari 2011 - Uppdrag

AAKs refinansiering genomförd

AarhusKarlshamn AB (AAK) har tecknat två femåriga ”multicurrency revolving facility”-avtal om totalt cirka 4,2 miljarder kronor (varav 330 miljoner euro i ett syndikerat låneavtal och 180 miljoner dollar i ett bilateralt avtal) med nordiska finansinstitutioner. Lånen kommer att användas till att refinansiera existerande lån och för att finansiera den löpande verksamheten och eventuella förvärv.

AAK är en ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. Företagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

AAK rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst assisterad av Karolina Ericsson, Susanne Forsberg och Svante Liljedahl.