20 november 2014 - Uppdrag

AAK säljer Binol till Quaker Chemical

AAK har avyttrat sin verksamhet för miljöanpassade smörjmedel, Binol, till Quaker Chemical, en ledande global leverantör av processvätskor och kemiska specialprodukter.

Binol är en ledande leverantör av miljöanpassade smörjmedel till verkstads-, sågverks- och skogs- och anläggningsindustri i de nordiska länderna med årsomsättning på cirka 100 miljoner kronor och ca 20 anställda.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fetter och har med produktionsanläggningar i Belgien, Colombia, Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, inom segmentet Large Cap.

AAK rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Åsa Hansdotter och bestod av Emma Ravheden, Fredrik Heldqvist och Daniel Kolm. Madeleine Rydberg och Henric Diefke rådgav angående arbetsrätt och pensionsrelaterade frågor och Per Molander och Therese Strömshed avseende miljörättsliga frågor.