27 juni 2014 - Uppdrag

AAK refinansierar kreditfaciliteter

AAK har tecknat nya bindande låneavtal för att refinansiera nuvarande lån samt för att finansiera den löpande verksamheten och eventuella förvärv. Låneavtalen består av en femårig så kallad klubblånefacilitet om 400 miljoner euro (ca 3,6 miljarder kronor) samt två treåriga bilaterala låneavtal om totalt 1,5 miljarder kronor. Samtliga låneavtal inkluderar en option till förlängning, ett plus ett år.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA samt kontraktstillverkning i Ryssland och Malaysia. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

AAK rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst biträdd av Pontus Malmunger.