5 september 2014 - Uppdrag

AAK investerar i Kina

AAK har beslutat att bygga en produktionsanläggning för special- och semispecialoljor i Zhangjiagang längs Yangtze-deltat. Investeringen förväntas under den kommande tvåårsperioden att uppgå till cirka 400 miljoner kronor. Produktionsstart är planerad till första delen av 2016. Byggandet av fabriken är ett led i en långsiktig plan för Kina som inleddes med etableringen av ett eget dotterbolag 2011 och som följdes av öppnandet av ett innovationscentrum i Shanghai 2013.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar. AAK har produktionsanläggningar i Belgien, Colombia, Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK har även kontraktstillverkning i Ryssland och Malaysia. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap.

AAK rådges av Mannheimer Swartling i projektet. Byråns team leds av Peter Idsäter främst assisterad av Queenie Chen, Rachel Dong och Becky Jiang.