25 september 2015 - Uppdrag

AAK förvärvar 51 procent av aktierna i Kamani Oil Industries

AAK AB (publ) har förvärvat 51 procent av aktierna i Kamani Oil Industries Pvt Ltd, ett av de ledande företagen inom special- och semispecialoljor i Indien.

Kamani hade förra året en omsättning på cirka 1 000 MSEK och har en årlig volym på 100 000 ton. Företaget bedriver sin verksamhet utifrån en modern och strategiskt belägen produktionsanläggning i Khopoli, 70 km sydost om Mumbai, där även bolagets huvudkontor ligger.

AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fetter och har med produktionsanläggningar i Belgien, Colombia, Danmark, Mexiko, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAKs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, inom segmentet Large Cap.

AAK rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Niklas Bogefors främst assisterad av Erik Hensfelt. AZB Partners, Mumbai, har agerat local counsel.