26 oktober 2012 - Uppdrag

A.P. Møller – Mærsk avyttrar småtankersegment till Thun

A.P. Møller - Mærsk A/S har sålt en del av sitt småtankersegment till den svenska Thun-koncernen. Thun äger redan en andel om 50% i 12 av de 13 fartyg som är föremål för försäljningen. Det sista fartyget är helägt av A.P. Møller – Mærsk. Broström, som är en del av A.P. Møller – Mærsk, har haft det operationella ansvaret för fartygen. Affären innefattar även avtal och anställda och är ett led i A.P. Møller – Mærsks fokusering av verksamheten på färre segment. Transaktionen är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.

A.P. Møller - Mærsk A/S rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Johan Ljungberg, assisterad av juristerna Emma Olnäs Fors (projektledare) och Isabel Frensborg (M&A), delägare Stefan Brocker och jurist Johan Sundqvist (shipping) samt delägare Henric Diefke och jurist Bita Pourmotamed (arbetsrätt).