24 februari 2010 - Uppdrag

3i avyttrar Ambea till Triton

Mannheimer Swartling har rådgivit 3i i samband med avyttringen av den nordiska vårdkoncernen Ambea till Triton för 850 miljoner euro i skuldfritt bolagsvärde.

3i är internationellt ledande inom private equity med fokus på buyouts, growth capital samt infrastruktur och investerar över hela Europa, Asien och Nordamerika. Ambea är den ledande aktören i Norden inom vård och omsorg och en av de större aktörerna i Europa på detta område. Gruppen bedriver verksamhet under varumärkena Carema i Sverige och Mehiläinen i Finland. Affären är villkorad av konkurrensrättsligt godkännande från EU-kommissionen.

Mannheimer Swartlings team i transaktionen inkluderade Jan Holmius, Tom Wehtje, Andreas Elving, Henrik Johansson, Jona Lundborg, Siri Öhman och Elise Avsan (M&A), Eva Hägg, Nina Svensson och Nils Nostell (aktiemarknad), Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka (EU- och konkurrensrätt), Anders Erasmie och Fredrik Berndt (skatt), Daniel Karlsson och Veronica Stiller (bank och finans).