26 juni 2013 - Nyheter om byrån

1 juli är Kinadagen i Almedalen; Mannheimer Swartlings Thomas Lagerqvist medverkar

Måndagen den 1 juli arrangeras Kinadagen på Högskolans aula i Almedalen. Landets främsta Kinakännare kommer diskuterar Kinas utveckling och utmaningar, inte minst kring hur Sverige kan möta förändringarna.

Program
9.00 Den kinesiska drömmen - Vad vill Xi Jinping?
 Vilken makt har Kinas 500 miljoner bloggare?
Medverkande: Kristina Sandklef (East Capital) Börje Ljunggren (författare och f.d. Kina-ambassadör), Tomas Larsson (Kairos Future), Malin Oud (Track II).

10.50 Xi Jinpings utmaningar i Kina: Korruptionen, miljön och maten.
Medverkande: Ola Wong (SvD), Ulf Andreasson (Tillväxtanalys, Peking), Johan Björkstén (författare och entreprenör), Thomas Lagerqvist (Mannheimer Swartling), Si Han (Östasiatiska museet) med flera.

13.15 Xi Jinping utmanar världen: Går Kina om USA? Krig eller fred i Asien?
Medverkande: Christer Ljungwall (Tillväxtanalys), Klas Eklund (SEB), Mats Harborn (Scania), Thomas Östros (Bankföreningen), Jerker Hellström (FOI), Börje Ljunggren, med flera.

15.00 Vakna Sverige, inse den nya världsordningen!
Medverkande: Thomas Lagerqvist (Mannheimer Swartling), Ulf Lindberg (Almega), Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Roger Mörtvik (TCO), Thomas Östros, Malin Oud, Kristina Sandklef, med flera.

Samtalsledare: Anita Kratz
Seminariet äger rum på Högskolans aula, Cramérgatan 3, i Visby den 1 juli 2013 mellan 9.00 -16.15