I fokus"Väldigt få människor passar in i en given mall"

Intervju med Per Josefson, Partner i verksamhetsgruppen Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt.
Från Mannheimer Swartlings Hållbarhetsredovisning 2016.

Vad gör du som advokat inom immaterialrätt?
Immaterialrätten utgörs av de legala spelreglerna för bland annat patent, företagshemligheter, varumärken och upphovsrätt. Mitt huvudsakliga fokus ligger på immaterialrättsliga tvister och avtal. Det handlar ytterst om att försvara och kommersialisera klientföretags forskning och utveckling, varumärken och design på en global marknad. Men det kan även handla om att försvara klientföretag mot konkurrenters angrepp.

Advokatbranschen betraktas som konservativ och gammeldags – har du upplevt det som ett problem att du är gay?
Jag tror och hoppas att det inte har någon betydelse överhuvudtaget för mitt arbete. Att vara gay har sakta men säkert kommit att bli en icke­fråga också i advokatbranschen. Här har inte minst ledande engelska och amerikanska affärsbyråer visat vägen. Mina egna erfarenheter av det svenska, västeuropeiska och amerikanska affärslivet är i allt väsentligt positiva när det gäller inställning till homosexualitet. Sorgligt nog gäller inte det hela världen. Så sent som för ett par år sedan satt jag på en middag i en av världens största städer när jag plötsligt fick frågan om jag var gay. Jag svarade ja, varpå personen som frågade (en affärsjurist) menade att jag skulle vara glad för att han inte omedelbart lämnade bordet. Sådana händelser måste man tyvärr vara beredd på när man besöker vissa länder.

Vilket råd vill du ge yngre kollegor som på något sätt bidrar till en ökad mångfald?
Först och främst tror jag inte att man ska tänka så mycket på att man inte passar in i en given "mall". Väldigt få människor gör nämligen det när man tittar närmare. Våga vara öppen och lita på att olikheter berikar. Acceptera aldrig diskriminering och var särskilt angelägen om att själv aldrig diskriminera andra.

Hur kommer det sig att sexuell läggning ens är en fråga i Sverige 2017?
Varje dag förnedras och misshandlas människor för sin sexualitet runt om i världen. I några länder fängslas och avrättas människor på grund av att de kommit till världen som homosexuella. Det är klart att det är en fråga. Så länge inte alla vågar vara öppna med vilka de är och känner sig accepterade och respekterade, är det en fråga också här.