I fokusStrategisk spjutspets

En ökad efterfrågan av strategisk rådgivning märks tydligt hos Mannheimer Swartlings klienter. Rekryteringen av nationalekonomen Klas Eklund är ett steg i att stärka byråns ställning som en långsiktig strategisk rådgivare.

Lagstiftningsarbete är tidskrävande och advokatverksamhet har historiskt betraktats som konservativ. Samtidigt utvecklas samhället och näringslivet allt snabbare. Det gör att kraven på Mannheimer Swartlings erbjudande förändras över tid. Klienterna vill inte längre enbart ha hjälp med juridiska spörsmål, utan i allt högre grad även i frågor gällande övergripande affärsstrategi, makrotrender och hållbarhet.

– En allt större del av vår rådgivning i dag är strategisk. Vi bedriver i allt högre utsträckning omvärldsbevakning åt våra klienter, säger Helena Sjöholm, Head of Marketing, Communications and Business Development. Snabba samhällsförändringar i form av globalisering, digitalisering och geopolitiska förskjutningar har skapat en ökad efterfrågan på proaktivitet från näringslivets rådgivare. Jan Dernestam, Managing Partner, ser det tydligt när han möter näringslivsföreträdare och branschkolleger i Sverige och utomlands. Och när Dagens industri i en ledare uppmanade alla svenska storföretag att skaffa en egen chefekonom började en tanke växa fram hos Jan Dernestam. Mannheimer Swartling borde snarast stärka sin kompetens inom makroekonomisk och geopolitisk omvärldsbevakning för att kunna stötta sina klienter i det strategiska beslutsfattandet.

Osäkerhet – den största framtidstrenden

En rad megatrender förändrar just nu världen, i mikroformat såväl som i makroperspektiv. Den förändrademaktbalansen mellan öst och väst, automatiseringen av kvalificerade jobb och omvärderingen av fossila energikällor är några exempel. Men den kanske största framtidstrenden av dem alla är osäkerhet. Genom denna osäkerhet måste Mannheimer Swartling vägleda sina klienter och hjälpa dem att fatta rätt beslut. Genom att rekrytera en av Sveriges mest namnkunniga nationalekonomer, SEB:s tidigare chefekonom Klas Eklund, har nu Mannheimer Swartling stärkt sitt erbjudande till klienterna ytterligare. Byråns perspektiv breddas därmed till att också omfatta makroanalys och politisk omvärldsbevakning.

"Om det är något som karaktä­riserar den tid vi just nu lever i så är det osäkerhet."

– Jag har alltid haft en positiv bild av Mannheimer Swartling. Stor, seriös och resursstark. Det ska bli kul att få lära känna byrån från insidan och träffa klienterna, säger Klas Eklund.

Klas Eklund disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och har en lång karriär som ekonomiskpolitisk rådgivare och expert vid Regeringskansliet, Riksbanken och EU-kommissionen. 1994 anställdes han som chefekonom på SEB och 2016–2017 uppbar han titeln hållbarhetsekonom på samma bank. Han är också en flitig föreläsare, debattör och inte minst författare. I januari 2018 gör Klas Eklund sin första dag som Senior Economist på Mannheimer Swartling.

– Dels kommer jag att fortsätta göra det jag gjort hittills, skriva analyser med fokus på ekonomi, politik, hållbarhet och geopolitik. Dels kommer jag att jobba med rådgivning åt Mannheimer Swartlings klienter, säger Klas Eklund.

För en advokatbyrå kan det tyckas djärvt och kanske lite udda att addera en senior ekonomisk expert till laguppställningen av kvalificerade affärsjurister. Men både Jan Dernestam och Helena Sjöholm ser det som ett naturligt och spännande steg i utvecklingen.

– Med rekryteringen av Klas Eklund stärker vi vårt strategiska kunnande och därmed vår möjlighet att stötta våra klienter ännu bättre i en värld i snabb förändring, säger Helena Sjöholm.

Förebygga och hantera kriser

Det är inte första gången som Mannheimer Swartling rekryterar specialkunskap som sträcker sig bortom affärsjuridiken. 2014 rekryterades Emma Ihre till tjänsten som Head of Sustainability på byrån. Först var tanken att hon skulle leda Mannheimer Swartlings interna arbete med hållbarhet, men det dröjde inte lång tid förrän det stod klart att klienterna efterfrågade hennes kompetens i så hög utsträckning att extern rådgivning i dag är hennes huvudsakliga syssla på byrån. I dag är hållbarhetsperspektivet helt integrerat i Mannheimer Swartlings affärsjuridiska rådgivning.

En återkommande typ av uppdrag för byrån är krishantering. De företag, myndigheter och organisationer som anlitar Mannheimer Swartling behöver både hjälp att hantera en existerande kris och att förebygga en framtida. Jan Dernestam beskriver det som att byråns jurister är experter på att identifiera, värdera och hantera risker. Här finns ytterligare en naturlig koppling till Klas Eklunds expertområde. Som nationalekonom har han studerat ekonomiska och politiska risker. Som politiskt sakkunnig har han varit med om att både förebygga och hantera kriser.

– Om det är något som karaktäriserar den tid vi just nu lever i så är det osäkerhet. Geopolitisk osäkerhet, men också osäkerhet inför den ekonomiska politiken. Till exempel är det högst osäkert vart den nuvarande lågräntepolitiken leder oss, säger Klas Eklund.

I likhet med en majoritet av Mannheimer Swartlings klienter har Klas Eklund ett internationellt perspektiv. Han har skrivit både böcker och vetenskapliga artiklar om Kinas utveckling, eurons framtid, klimatet och globaliseringen. Stora frågor som innebär stora utmaningar, men också nya möjligheter för näringslivet.

– Vi leder nu en utveckling av advokatbranschen där vårt erbjudande breddas ytterligare. Gensvaret från våra klienter har varit helt fantastiskt. De ser verkligen fram emot att få ta del av Klas Eklunds kunskaper, säger Jan Dernestam.