I FokusMannheimer Swartling på resa i Moçambique med SOS Barnbyar

”Om vi med trovärdighet ska kunna ge klienterna råd i frågor som rör hållbarhet är det viktigt att veta vad vi talar om. Det är också viktigt att själv vara engagerad. Den här resan bidrog både till ökad kunskap om en region där ett antal av våra klienter är verksamma – och en vilja att inspirera fler att engagera sig för utsatta barn”. Det säger juristerna Anna Bryngelsson och Mikaela Mars, Mannheimer Swartlings första ambassadörer för SOS Barnbyar, efter att ha besökt organisationens verksamhet i Moçambique.

Att gå ombord på ett flygplan i Sverige en gråmulen och kylslagen marsmorgon och komma av drygt ett dygn senare i Moçambiques fuktheta, myllrande, färgsprakande och till synes kaotiska huvudstad Maputo skulle vara en omtumlande upplevelse för den mest garvade resenär. För Mikaela och Anna, som aldrig hade varit i Afrika söder om Sahara tidigare, markerade det starten på en fyradagarsresa som lämnade djupa intryck.

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi både möjlighet och ansvar att driva frågor som är viktiga för oss, för våra klienter och omvärlden.

- Det kommer att ta tid att smälta allt vi har varit med om. Det kändes som att lägga ett stort pussel, där bitarna föll på plats en efter en ju mer vi fick lära oss om landets historia, politik, kultur, ekonomi och nuvarande sociala utmaningar – och dessutom uppleva och se effekterna på plats både i storstaden och på landsbygden, säger Anna.

- Vi fick en tydlig inblick i riskerna förenade med den utbredda korruptionen i landet. Men mitt i allt det sorgliga och svåra möttes vi av en värme, generositet och ett engagemang som var djupt berörande. Vi såg också många bevis på att var och en av oss med en relativt liten insats kan medverka till att förbättra framtidsutsikterna för utsatta människor, fortsätter Mikaela.

Mannheimer Swartlings första ambassadörer för SOS Barnbyar

Anledningen till resan var att Mikaela och Anna 2014 utsågs till Mannheimer Swartlings första ambassadörer för SOS Barnbyar. Byrån har sedan länge ett engagemang i SOS Barnbyar. Michael Karlsson, partner i Mannheimer Swartling, är styrelseordförande i SOS Barnbyar och byrån lanserade i 2011 ett bidragsmatchande program till förmån för SOS Barnbyar, som innebär att byrån matchar alla medarbetares ”fadder”-bidrag till organisationen.

- Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi både möjlighet och ansvar att driva frågor som är viktiga för oss, för våra klienter och omvärlden. Till dessa frågor hör etik, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vårt engagemang i den här typen av ämnen är ett viktigt led i vårt arbete för att ständigt utvecklas och bli bättre, säger Michael Karlsson.

- Som sporre för att få ännu fler medarbetare att bli faddrar – och att sprida kunskap inom byrån om vårt engagemang i SOS Barnbyar  – utser vi ambassadörer för byrån. I denna roll ingår att man åker med SOS Barnbyar till en barnby för att själva se och uppleva verksamheten på plats och att man därefter förmedlar sina upplevelser och erfarenheter för att få ännu fler att vilja engagera sig, så att vi kan hjälpa ännu fler barn, fortsätter han.

Första stoppet på resan var barnbyn i Maputo, som byggdes i början av 1990-talet. SOS Barnbyar etablerade verksamhet i Moçambique i mitten av åttiotalet för att bistå barn som blivit föräldralösa till följd av inbördeskriget. Idag driver organisationen sex barnbyar, tre ungdomsboenden, fem förskolor, fyra grundskolor, ett utbildningscenter för barnbymammor och annan personal, samt sju sociala center i landet.

- Från Maputo åkte vi norrut till den lilla staden Chimoio, där SOS Barnbyar öppnade en barnby 2011, helt finansierad av författaren Henning Mankell. Det var en fantastiskt fin anläggning med förskola, men där organisationen ännu inte haft möjlighet att bygga en egen skola. Det innebär att barnen i byn går i den kommunala skolan som har 6 000 elever. De går i tre skift under dagen, 2 000 åt gången. Vi besökte den och träffade en modig lärare som gjorde allt för att försöka hålla ordning på klassens runt 80 elever och , en drös till hängande in genom fönstren. Man beundrar det tålamod och den kraft som lärarna måste ha för att arbeta under sådana förhållanden, berättar Anna.

Utmaningar – men SOS Barnbyar ger hopp

Anna och Mikaela besökte även SOS Barnbyars familjestärkande program i området.

- För att få gå i skolan i Moçambique krävs det skoluniform – och alla har inte råd med det. SOS Barnbyar har därför initierat ett projekt där de lär ut hur man syr en skoluniform. Det här är bara ett exempel på hur organisationen arbetar på gräsrotsnivå för att identifiera problem och sedan hitta en kostnadseffektiv lösning som gynnar så många som möjligt, säger Mikaela.

Trots de senaste decenniernas starka ekonomiska tillväxt tillhör Moçambique ett av världens fattigaste länder. Landet präglas fortfarande av det brutala inbördeskriget 1977–1992. Krigsåren ödelade infrastrukturen och den sociala utvecklingen gick starkt bakåt. Bakom den uppåtgående trenden under senare år döljer sig fortfarande ett av världens mest utsatta folk med en medellivslängd om 50 år.  En viktig orsak till den utbredda fattigdomen är att tillväxten inte har lett till någon påtaglig ökning av sysselsättningen i landet.

Barnadödligheten i landet är hög och cirka ett av sju barn dör innan fem års ålder. Malaria, födslorelaterade sjukdomar, akut luftvägsinfektion samt aids är de vanligaste dödsorsakerna för barn, men en starkt bidragande faktor är också undernäring. Barn hamnar inte sällan i tidiga äktenskap, prostitution, barnarbete och ansvar för hushållet. Barnprostitutionen växer, särskild i större städer och kring transportleder.

- Det väntas visserligen ny lagstiftning som syftar till att stärka kvinnors och barns rättigheter, men den har redan fått kritik för att vara för uddlös, säger Anna.

Moçambique är också ett av världens mest sårbara land för naturkatastrofer. Delar av Moçambique och grannlandet Malawi i sydöstra Afrika har under inledningen av 2015 drabbats av svåra skyfall. Flera barnbyar i Moçambique rapporterar skador. Dessutom har grödor och vägar förstörts. Stora delar av länderna är utan ström och det finns en oro att kolerasmitta ska spridas. Sydafrikanska regeringen har skickat hjälpstyrkor till Moçambique och Malawi och FN erbjuder katastrofhjälp i vissa områden.

- Vi såg mycket som var upprörande och sorgligt – men också mycket som var glädjande. Att få bevittna det engagemang och den passion som SOS Barnbyars medarbetare uppvisar och den insats som organisationen gör var oerhört inspirerande. Vi fick så många bevis på hur viktigt fadderskapet är och hur stor nytta pengarna gör, säger Mikaela.

Hon får medhåll av Michael Karlsson.

- Mina besök i barnbyar runt om i världen har varit enormt inspirerande. De har gett mig tydliga bevis på att konceptet fungerar – och vilken förändring vi kan bidra till för utsatta barn, säger han.

- Det är också viktigt att vi arbetar på alla möjliga plan – från ett mikro- till ett makroperspektiv. Det innebär att vi inom ramen för byråns hållbarhetsarbete verkar inom en rad olika projekt – från att arrangera internationella kurser i mänskliga rättigheter i samarbete med Raoul Wallenberg-institutet och det FN-ledda projekt om mänskliga rättigheter vi anlitades i för några år sedan till att arbeta lokalt med exempelvis Gatujuristerna och Centrum för Rättvisa, fortsätter han.

En annan viktig aspekt av resan, som både Mikaela och Anna framhåller, är att den har utvecklat dem som rådgivare.

- Även om bara några av våra klienter har verksamhet i Moçambique så är det många som är verksamma i andra länder med liknande utmaningar. Resan har gjort mig betydligt mer medveten om hur viktigt det är att uppmärksamma och bemöta riskerna, säger Anna.

- Det ökar vår trovärdighet när vi bistå klienter i deras hållbarhetsarbete om vi själva är medvetna och har erfarenheter från de förutsättningar de kan möta, fortsätter Mikaela.

Nu ska Anna och Mikaela hålla presentationer på Mannheimer Swartlings kontor för att dela med sig av sina erfarenheter med sina kollegor – för att sporra sina kollegor att själva engagera sig.

- Efter att, som nu Mikaela och Anna, själv ha har sett effekterna av korruption och naturkatastrofer på plats inser man ännu mer hur viktigt det är att integrera hållbarhetsaspekter i vår rådgivning och varför byrån bistår organisationer som SOS Barnbyår, säger Michael Karlsson.

Om byråns engagemang i SOS Barnbyar

Mannheimer Swartling har ett mångårigt samarbete med SOS Barnbyar Sverige och bidrar med finansiellt stöd till nödhjälpsinsatser för SOS Barnbyars verksamhet. Sedan 2010 riktar byrån även sin julgåva till SOS Barnbyars barnby i Tamale, Ghana. Michael Karlsson är partner på Mannheimer Swartling och styrelseordförande för SOS Barnbyar Sverige sedan 2008 (styrelseledamot sedan 2003). Han är även styrelseledamot i den internationella paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International med huvudkontor i Innsbruck, Österrike.

Anna Bryngelsson och Mikaela Mars är jurister på Mannheimer Swartlings kontor i Malmö respektive Stockholm och är byråns första ambassadörer för SOS Barnbyar 2014–2015. De utnämndes efter en ansökningsprocess, där de fick motivera sitt intresse för uppdraget och beskriva hur de skulle vilja bidra till att sprida engagemang för SOS Barnbyar bland alla medarbetare på byrån. Resan till Moçambique ägde rum den 22–-28 mars 2015 under ledning av Marlene Larsson från SOS Barnbyar Sverige. Med på resan var även Emma Ihre, byråns hållbarhetschef, och Gabriella Hedström, Communications Manager.