29 november 2012

Mannheimer Swartling informerar om TeliaSonera-uppdraget

Det var i början på oktober som Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Biörn Riese fick uppdraget att göra en granskning av TeliaSoneras mycket uppmärksammade investering i Uzbekistan.

Uppdraget hade föregåtts av spekulationer och utpekanden i media om att affären kan ha genomförts på ett tvivelaktigt sätt.

Då granskningen genererat stor medial uppmärksamhet har Biörn Riese rapporterat på Mannheimer Swartlings hemsida om granskningsarbetet.

----------------------

Uppdatering  2013-01-22

TeliaSoneragranskning offentliggörs den 1 februari

Nu finns en tidsplan för hur Mannheimer Swartlings juridiska granskning av TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan kommer att presenteras. Styrelsen i bolaget kommer att få rapporten vid en muntlig föredragning av Biörn Riese på kvällen torsdagen den 31 januari medan allmänheten får vänta till förmiddagen fredagen den 1 februari då materialet presenteras i sin helhet för medier.

Processen
Kontakter har nu förevarit med de personer och myndigheter i Uzbekistan och andra länder utanför Sverige som vi förväntat oss att få information från.

Det innebär att de sista planlagda intervjuerna nu kan färdigställas. Därmed närmar sig Mannheimer Swartlings juridiska granskning av TeliaSoneras affärer i Uzbekistan  målsnöret.

Advokat Biörn Riese som ansvarar för granskningen har gjort klart med styrelsen för TeliaSonera om en preliminär tid vid vilken slutsatserna kan presenteras och rapporten överlämnas.

- Jag har länge jämfört den här granskningen med att lägga ett pussel och ska man fortsätta att använda den liknelsen så kan man säga att vi nu har en god uppfattning om vad pusslet föreställer.

Den hittillsvarande processen kan delas upp i tre huvuddelar.

  • Inhämtande av uppgifter och fakta varav nu slutfört ca 90%
  • Analys varav nu slutfört ca 90%
  • Rapportskrivande varav nu slutfört ca 90%

Tidsplanering
I skrivande stund är arbetshypotesen att TeliaSoneras styrelse kommer att få granskningen presenterad för sig på kvällen torsdagen den 31 januari.  Det blir också första gången som styrelsen överhuvudtaget får ta del av resultatet av den granskning som Biörn Riese och hans medarbetare arbetat med sedan den 3 oktober.

- Om inget mycket oförutsett inträffar kommer vi att kunna hålla den tidsplanen. Vi väntar i och för sig fortfarande på några svar men nu har vi ändå fått så mycket information att vi kan ge en skildring av händelseförloppet och analysera de juridiska frågeställningarna kring TeliaSoneras etablering i Uzbekistan.

På fredagen den 1 februari, dvs dagen efter att TeliaSonera fått ta del av resultatet, kommer sedan Biörn Riese att presentera granskningen – i sin helhet – genom en presskonferens hos Mannheimer Swartling.

Detaljerna runt presskonferensen hos Mannheimer Swartling, dvs frågor om exakt tid och plats, kommer att kommuniceras senast dagen före.

Är du journalist och vill redan nu försäkra dig om en plats på pressträffen eller vill ha informationen direkt om plats och tid så hör vänligen av dig - förslagsvis med ett mejl - till Helena Sjöholm, helena.sjoholm@msa.se eller på 0709 777 934.-------------------------------

Läs uppdatering 2012-11-29
Läs uppdatering 2012-11-13