22 januari 2013

Mannheimer Swartling informerar om TeliaSonera-uppdraget

Det var i början på oktober som Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Biörn Riese fick uppdraget att göra en granskning av TeliaSoneras mycket uppmärksammade investering i Uzbekistan.

Uppdraget hade föregåtts av spekulationer och utpekanden i media om att affären kan ha genomförts på ett tvivelaktigt sätt.
 
Då granskningen genererat stor medial uppmärksamhet kommer Biörn Riese regelbundet på Mannheimer Swartlings hemsida att rapportera om granskningsarbetet.

Syftet är att uppdatera om hur långt vi har kommit i vårt arbete. Dessutom kan det underlätta för personer som anser sig ha information om affären att kontakta oss, säger Biörn Riese.


Uppdatering  2012-11-29

Pusslet fortsätter och bilder börjar ta form 


Uppdraget
TeliaSonera har uppdragit åt Mannheimer Swartling att under min ledning utreda om TeliaSoneras investering i en 3G-licens tillsammans med frekvenser och nummerserier i Uzbekistan år 2007 har inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt. Uppdraget omfattar även alla transaktioner mellan TeliaSonera och den lokala partnern Takilant därefter.

Involverade personer
På byrån arbetar jag tillsammans med fyra kollegor i vad som utgör en kärngrupp. Gruppen är sammansatt av specialister på bl.a. corporate governance, process och CSR. Vi använder sedan ytterligare kollegor med olika specialiteter för avstämningar.

Processen
Den hittillsvarande processen kan delas upp i tre huvuddelar:

  • Inhämtande av uppgifter och fakta varav nu slutfört ca 80%
  • Analys varav nu slutfört ca 30%
  • Rapportskrivande varav nu slutfört ca 50%

I stort går arbetet fortfarande enligt plan. Kontakter med personer och myndigheter i Uzbekistan och andra länder utanför Sverige har dock dragit ut på tiden.

Det underlag vi har tillgång till har vi nu gått igenom och analyserat. Dokumentationen förefaller nu relativt komplett. Samtliga styrelseledamöter som var med 2007 utom en är intervjuade. Vi har fortsatt att intervjua andra personer av intresse. Vi har även sökt personer och myndigheter utomlands som vore önskvärt att få kontakt med. Några personer återstår alltjämt att intervjua i Sverige och utomlands.

Vi har haft kontakt med företrädare för organisationer som uppgett sig ha information om de aktuella transaktionerna och fortsätter att välkomna kontakter från personer som anser sig ha information som kan vara av intresse för oss. Kontakter med journalister har fortsatt.

Tidsplanering
Jag har tidigare sagt att vi avser att arbetet ska kunna slutföras väl före årsskiftet. På den kritiska tidslinjen ligger dock alltjämt kontakter med personer och myndigheter som inte finns i Sverige och som vi fortfarande gärna vill komma i kontakt med.

Möjligheten att få till dessa kontakter är det som ytterst avgör om vi kommer att kunna bli klara med granskningen före årsskiftet eller under januari 2013.