9 november 2012

Mannheimer Swartling i film om kunskapsöverföring

Vid Framtidskommissionens möte den 8 november diskuterades de demografiska utmaningar som Sverige står inför. Forskaren Anna Jonsson berättade om hur viktigt det är med kunskapsöverföring i företag, och betydelsen av en stark kultur. I samband med mötet porträtteras Mannheimer Swartling kort i en webbfilm där bl a Anna Jonsson och Mannheimer Swartlings VD Jan Dernestam intervjuas.

Se filmen.