25 oktober 2011

Mannheimer Swartling ger ut en liten röd bok om kinesisk affärskultur

Quotations from a China Practice är skriven av advokaterna Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling, båda med lång erfarenhet av att arbeta med ledande nordiska företag på den kinesiska marknaden. I boken delar de frikostigt med sig av sina kunskaper om kinesisk affärskultur och konsten att göra affärer i Kina.

Idén till Quotations from a China Practice är sprungen ur insikten om hur arbetet som rådgivare i Kina många gånger handlar om att kunna hantera de stora skillnaderna mellan västerländsk och kinesisk kultur. Författarna har genom åren sett otaliga exempel på hur begränsad förståelse för den kinesiska kulturen och affärskulturen lett till förlorade affärer och ansträngda affärsrelationer. Med boken, som fram till lanseringen internt gick under arbetsnamnet MSA:s Lilla Röda, vill Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling från grunden beskriva var i dessa skillnader består och hur man på bästa sätt kan hanterar dem.

”Quotations from a China Practice handlar om olika aspekter av kinesisk kultur och affärskultur. Genom att förstå dessa och veta hur man bör hantera dem så följer bättre resultat och framgång på den kinesiska marknaden”, säger Thomas Lagerqvist, senior counsel på Mannheimer Swartling.

I boken, som är 162 sidor och indelad i 27 kapitel av varierande längd, avhandlas allt från för kineserna grundläggande begrepp som tillit, hierarki, ömsesidighet och harmoni till Kinas syn på sin roll i världen, förhandlingsteknik, etableringsformer och användningen av översättare och advokater.

”Vår erfarenhet säger oss att skillnaden mellan framgång och undergång på den kinesiska marknaden ofta handlar om hur väl man är förtrogen med de stora kulturella skillnaderna, hur god förmåga man har att hantera dem, och i de fall då det är möjligt, även utnyttja dem. Den insikten har utgjort själva grunden när vi skrev Quotations from a China Practice”, säger Ulf Ohrling, partner på Mannheimer Swartling.

Boken finns inte tillgänglig i bokhandeln men kan beställas direkt från Mannheimer Swartling och kostar 250 kronor ink. moms. För att beställa boken, vänligen kontakta cel@msa.se

Om Mannheimer Swartlings Kinaverksamhet:

Mannheimer Swartling är den största svenska advokatbyrån som finns representerade i Kina med kontor i Shanghai och Hongkong. Byråns kinesiska kontor består i dagsläget av fem partners och seniora konsulter och totalt cirka 25 jurister. Mannheimer Swartlings närvaro på den kinesiska marknaden möjliggör att byrån kan erbjuda klienter erfarenhet och kvalificerad kunskap om den kinesiska marknaden, med bibehållen förståelse för de behov och önskemål svenska och nordiska företag har. Byråns kinesiska kontor är främst inriktade på frågor som rör direktinvesteringar (förvärv, joint ventures och omstrukturering av befintliga investeringar), lösning av tvister, bank- och finansärenden, immateriella rättigheter och allmänna bolagsfrågor. Mannheimer Swartlings permanenta skiljedomsavdelning i Hongkong är inriktade på Kina- och Asienrelaterade tvister.