I fokus - StudentMannheimer Swartling-dagen 2015: Juridikstudenter råddes tänka brett

2 november 2015

Mannheimer Swartling-dagen 2015: Juridikstudenter råddes tänka brett

”Var öppen, se inga gränser – det finns massor av olika juristjobb efter examen. Men en bra grund är att börja på en byrå.” Det var några av de råd som panelen av externa och interna jurister bjöd på i samband med Mannheimer Swartling-dagen, som hade samlat runt 65 juridikstudenter på Stockholmskontoret en onsdag i oktober. ”Roligt att få en inblick både i yrket och i byrån under så avslappnade former”, kommenterade Daria Kadir, som studerar på fjärde terminen.

Mannheimer Swartling-dagen

Syftet med Mannheimer Swartling-dagen, som hålls årligen, är att ge studenterna en inblick i arbetet som affärsjurist och vår verksamhet. Under dagen fick studenterna möjlighet att träffa delägare, biträdande jurister samt representanter från byråns HR-avdelning. Dessutom fick de chans att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken i grupparbeten i form av case-lösning.

- Det var kul att få sitta i en lite mindre grupp och diskutera. Just praktiska övningar är något som jag kan sakna i undervisningen, sa Jakob Forsell, som är inne på sin femte termin av juridikstudier.

Efter case-lösingen följde en paneldiskussion om rollen som jurist i olika branscher. I debatten deltog hovrättsfiskalen Kristina Börjevik Kovaniemi, William McKechnie, chefsjurist på If, och Olle Källström, biträdande jurist på Mannheimer Swartling. Både Kristina och William arbetade på Mannheimer Swartling innan de inledde sina karriärer på tingsrätten respektive If. Olle började på Mannheimer Swartling 2007 i gruppen för Corporate Commercial och roterade sedan till fastighetsgruppen. Han kom nyligen tillbaka till Stockholm efter secondment i Barcelona. Olle konstaterade att arbetsuppgifterna liknade de han har i Sverige och att den största skillnaden var det livliga sociala livet – samt att byrån, liksom alla annan verksamhet i Spanien, höll stängt under siestan.

Den röda tråden i samtalet om deltagarnas respektive karriärer var att ingen hade blivit det de trodde under studietiden.

Mannheimer Swartling-dagenMannheimer Swartling-dagenMannheimer Swartling-dagen

- Var öppen, sök sommarpraktik på olika byråer och tänk brett. När jag studerade juridik i Dublin var det många som sa åt mig att det inte gick att arbeta som jurist utomlands. Nu har jag jobbat ett antal år i Sverige och det har gått alldeles utmärkt, sa William.

- Det finns massor av juristjobb – man får se vart man tar vägen. Det var aldrig min dröm att jobba med försäkringar, jag ville bli Irlands bästa barrister, men nu gillar jag verkligen mitt jobb, fortsatte han.

- Själv tyckte jag inte att fastighetsrätt var särskilt roligt under studietiden. Nu har jag verkligen fått omvärdera min uppfattning och tycker att det är jättespännande med fastighetsaffärer, sa Olle.

Trots sina helt olika inriktningar idag – en bolagsjurist, en affärsjurist och en fiskal - var de också eniga om att en bra start på karriären är att börja på en byrå.

- Man lär sig en arbetsmetod och att hantera stora mängder material, vilket man har stor glädje av oavsett senare inriktning, sa Kristina.

- Det är också en oerhörd kvalitetsstämpel att ha varit på en bra byrå. Som bolagsjurist kommer man in på en relativt hög nivå och behöver då vara inskolad i yrket. När jag anställer jurister till If idag ser jag därför helst att de har några års erfarenhet från en byrå, tillade William.

Det är också en oerhörd kvalitetsstämpel att ha varit på en bra byrå. Som bolagsjurist kommer man in på en relativt hög nivå och behöver då vara inskolad i yrket.

På frågan om vilka som är de viktigaste egenskaperna som jurist inom paneldebattörernas respektive område svarade Kristina ”noggrannhet”, medan William framhöll förmågan att vara en bra ledare. Och Olle lade tonvikten på ett starkt intresse för juridiken samt att tycka om lagarbete.

Som jurist på Mannheimer Swartling måste man gilla jobbet – och att jobba i team. Man måste också vara inriktad på att prestera resultat och kvalitet.

 Mitt jobb är oerhört varierat och jag får successivt mer och mer ansvar, vilket gör att det bara blir roligare. Dessutom har jag fantastiska kollegor, sa Olle.

Enligt Kristina är hennes jobb både utmanande och intellektuellt stimulerande - samtidigt som det kan det vara lite ensamt. William, å sin sida, framhöll att jobba med så många olika typer av människor – från matematiker till säljare, som en av höjdpunkterna med sitt jobb.

På den efterföljande middagen och minglet var det hög stämning. Vid ett bord diskuterade Iza Haraldsson, som läser andra terminen, intrycken från dagen tillsammans med Linda Markus och Daria Kadir, termin fyra.

- Det här var väldigt inspirerande och jag känner igen mig i mycket av det som sagts under dagen. Det var skönt att de till exempel sa att den viktigaste lärdomen från studietiden är kritiskt tänkande och analysförmåga – och att man inte behöver komma ihåg exakt all information från varje kurs, sa Iza – och fick medhåll av de övriga.

Vid ett annat bord hade Marcus Kern Fahlander hittat Jakob Forsell, både inne på sin femte termin, och även fjärdeterminaren Christopher Esacalante.

- Det här gjorde mig väldigt taggad att söka till sommartraineeprogrammet efter nästa termin, sa Marcus.

- Jag såg inbjudan på Facebook och jag är verkligen glad att jag gick! Det har varit en enormt givande dag, tillade Christopher.