11 april 2012

Mannheimer Swartling Årsrapport 2011

Våra uppdrag under året spände över ett brett spektrum, från vindkraft till kärnkraft och från publika bud till tvistlösning.

Byrån var framgångsrik rådgivare i några av de större affärerna på den svenska marknaden och utsågs till årets advokatbyrå i Norden vid Financial Times/mergermarkets European M&A Awards 2011. Vi utnämndes också - återigen - till bästa svenska byrå av Chambers Europe Awards for Excellence.

Grunden till vår ledande position i Norden är fokus på kvalitet och en verksamhetsmodell som kallas ”true partnership”. Modellen bygger på laganda och långsiktighet där alla klienter är hela byråns klienter. Vi strävar efter att alltid överträffa klienternas förväntningar. Det innebär att alltid kunna förutse och förstå klienternas behov och att möta dessa med rådgivning av högsta kvalitet.

Mannheimer Swartling arbetar brett, inte bara när det gäller typen av uppdrag utan även geografiskt. Vår internationella verksamhet utvecklades ytterligare under 2011. I takt med att den kinesiska marknaden fortsätter att växa i betydelse för byråns nordiska klienter, har byråns verksamhet i Kina förstärkts i syfte att positionera sig inför den växande efterfrågan av tjänster. Vårt Brysselkontor, med huvudsaklig inriktning på EU- och konkurrensrätt, har även förstärkts med miljörättsspecialister för att möta klienternas ökade behov av spetskompetens på EU-miljörättens område.

Att hantera etiska frågor och efterleva regler och förordningar i en allt mer komplex och globaliserad omvärld blir en allt viktigare framgångsfaktor för våra klienter. Vår Corporate Compliance & Investigationsgrupp är först i Sverige med att erbjuda strukturerad rådgivning inom området och arbetar enligt principen ”prevent-detect-correct”. Byrån har även en särskild CSR-grupp, som hjälper klienter att utveckla strategier och riskhantering i frågor som rör hållbar utveckling och företagens samhällsansvar.

Det här är några exempel på byråns aktiviteter under det gångna året. Vill du läsa mer, se vår årsrapport för 2011.