22 mars 2010

Mannheimer Swartling anordnar ”Human Rights Tool Box” för praktiserande advokater

När Vichuta Ly var tio år dödades hennes far, justitieminister i Kambodja, av Pol Pot-regimen. Själv sattes hon tio år gammal i barnläger för att bli en ”god medborgare”. Ur de övergrepp hon bevittnade föddes ett rättspatos, som så småningom ledde till en juristutbildning – och en organisation för juridisk hjälp till utsatta kvinnor och barn i Kambodja. Nyligen deltog hon i Mannheimer Swartlings årliga seminarium i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet på temat mänskliga rättigheter, där målet är att stötta jurister runt om i världen som arbetar med dessa frågor.

Vichuta Ly är en av de jurister som i januari deltog i 2010 års upplaga av Mannheimer Swartlings och Raoul Wallenberginstitutets veckoseminarium i mänskliga rättigheter, som arrangerades för fjärde gången. Deltagarna, som sponsras med resa och uppehälle, väljs ut på basis av vad de har åstadkommit yrkesmässigt. De ska också representera olika geografiska regioner och rättssystem. Det innebar att jurister från länder som Turkmenistan, Kina, Malawi och El Salvador fanns med årets deltagarlista.

 

Kursen är ett initiativ för att sammanföra den breda juridiska erfarenheten och kunskapen inom Mannheimer Swartling med Raoul Wallenberginstitutets erfarenhet av att utveckla expertis och samarbeten  inom internationella system för skydd av mänskliga rättigheter. Seminariet hålls i Mannheimer Swartlings lokaler, flera medarbetare deltar under hela kursen och ett antal delägare föreläser och arrangerar studiebesök. Nytt för i år var att bjuda in klienter till en heldag vikt åt CSR-frågor. Utöver att lyssna på varför Mannheimer Swartling anser att CSR redan idag är och i framtiden måste vara en integrerad del av företagens affärsmodell så berättade företrädare för IKEA, SOS-Barnbyar, Utrikesdepartementet och Förenta nationernas Global Compact hur deras organisationer arbetar med Corporate Social Responsibility.

“Vårt engagemang är angeläget av flera anledningar. Dels bidrar vi till att synliggöra olika aspekter av mänskliga rättigheter, dels stöttar vi duktiga och modiga jurister från olika delar av världen i deras arbete inom detta område. Dessutom är det viktigt för oss internt på Mannheimer Swartling, eftersom engagemanget förenar oss över kompetensområdena och stärker vår företagskultur. Det betyder också mycket i rekryteringssammanhang, eftersom många unga jurister brinner för dessa frågor och vill arbeta för en arbetsgivare som delar deras värderingar”, säger Mikael Karlsson, delägare och initiativtagare.

Veckan fokuserades kring tre teman; Fair Trial, Corporate Social Responsibility och Freedom of Expression. Målet var dels att deltagarna skulle öka sina kunskaper inom dessa ämnen samt informeras om de internationella verktyg som finns tillgängliga, dels att de skulle dela sina erfarenheter i arbetet för mänskliga rättigheter med varandra. Minst lika viktigt var att de ska bilda nätverk och stötta varandra i det fortsatta arbetet.

- Under den här intensiva veckan har vi blivit som systrar och bröder. Vi har kunnat tala fritt med varandra om ämnen som ofta är svåra att diskutera i våra respektive länder. Nu ser jag fram mot att kunna ta med mig all den kunskap jag har tillägnat mig hem till min organisation och vårt fortsatta arbete, säger Vichuta Ly.