4 november 2010

Många hjärnor tänker större än en – och har roligare

Kanske ligger det i att det är ovanligt högt i tak. Kanske i de spännande, ofta internationella uppdragen. Kanske i bredden på kompetens inom byrån. Allt detta nämns som bidragande faktorer. Men det många unga jurister framhåller som den allra viktigaste anledningen till varför de trivs så bra på Mannheimer Swartling är det nära samarbetet – mellan kollegor och mellan kontor.

Det som främst skiljer Mannheimer Swartling från andra advokatbyråer i Sverige är synen på hur klienten ska få bästa möjliga stöd. Mannheimer Swartlings recept är ”True Partnership”. I grunden innebär det att vinsten delas lika mellan alla delägare och att alla juristers löner är kopplade till erfarenhetsnivå. Lönen bygger med andra ord inte på individuella prestationer - utan på byråns framgång.

Men True Partnership är framförallt ett arbetssätt som främjar samarbete, både inom den egna gruppen och det egna kontoret samt med andra kontor i Sverige och utomlands. På så sätt garanteras klienten tillgång till den bästa kompetensen för uppdraget. En annan effekt är att det får medarbetarna att trivas och prestera.

Lisa Fennhagen har arbetat på Mannheimer Swartling i fem år och är sedan i augusti tillbaka på Helsingborgskontoret efter tio månader i New York. Hennes inriktning är aktiemarknad och M&A.
- Det som från början lockade mig till Mannheimer Swartling var storleken på byrån samt bredden i både kompetens och uppdrag. Det var också möjligheten att kunna få arbeta utomlands. Trots att jag jobbar på ett förhållandevis litet kontor så arbetar jag med stora uppdrag. Just nu arbetar jag till exempel med ett uppdrag där ett svenskt företag genomför ett större förvärv i USA.
- Jag har fått möjlighet att arbeta i New York, vilket har varit enormt utvecklande och lärorikt. Men något som väger minst lika tungt för min personliga trivsel är lagandan inom byrån. Det pågår ett konstant utbyte av tankar och kompetens, som inte begränsas till konferensrummen och telefonen utan som fortsätter över kaffemaskinen och lunchbordet. Det är stimulerande att arbeta på en byrå där så många är så hängivna sitt jobb, säger hon.

Hon får medhåll av en annan av byråns jurister, Emma Olnäs Fors, som har arbetat med M&A på Göteborgskontoret i fem år. Hon deltog bland annat i det team om ett 50-tal jurister från Mannheimer Swartling som biträdde Ford vid försäljningen av Volvo Personvagnar till Geely.
- Det är spännande att vara del av något stort – och det är fantastiskt att som  jurist få delta i den här typen av ärenden.
- Jag har lärt mig oerhört mycket under de här åren, dels genom praktik, dels genom att ta del av mina kollegors kunskap – men också genom det omfattande utbildningsprogrammet för alla anställda, säger hon.

Emma Olnäs Fors har under tiden på byrån fått två barn.
- Det finns en lyhördhet och flexibilitet på byrån som gör att det går att kombinera karriären med familjeliv. Jag har precis börjat arbeta igen efter min senaste föräldraledighet och delvis kommer jag att kunna arbeta hemifrån, vilket underlättar när barnen är så små. Det känns skönt att det finns en förståelse för medarbetarnas livssituation, säger Emma Olnäs Fors.
- Det enda jag grämer mig lite över att jag missade sluttampen på Volvo-affären, eftersom den sammanföll med min föräldraledighet, tillägger hon med ett leende.

Denna förståelse - och möjligheterna till att vara en del av något både spännande och stort – bidrog förmodligen till varför Mannheimer Swartling återigen utsågs till Sveriges mest populära advokatbyrå bland landets juridikstudenter i Universums ”Juristbarometer” för åttonde året i rad.

Men främst var det nog lagandan.

Vi söker alltid nyutexaminerade, tingsmeriterade och mer erfarna jurister till våra kontor i Sverige och utomlands. Läs mer om vilka tjänster som är lediga just nu under Karriär.