19 januari 2015

SJM 2006: Lund bästa universitet

Ett skuldebrevs giltighet. Det var knäckfrågan när de Svenska Juridiska Mästerskapen skulle avgöras i Högsta Domstolen den 21 april. Tolkningarna på de juridiska frågeställningarna var många. Och kampviljan hög. "Nervositeten släppte efter ett tag när vi väl kommit igång med vår plädering", sade Hanna Fågelstam från Umeå universitet som tävlade i lag med studiekamraten Eva Olofsson. "Vi upplevde nog inte finalfrågan som så väldigt svår ur ett juridiskt perspektiv, men å andra sidan är det kanske just det som gör det svårt – att hitta kryphålen och de juridiska vändningarna i ett fall som verkar ganska uppenbart från början."

Svenska juridiska mästerskapen, SJM, är en rikstäckande tävling i processföring. Tävlingen arrangeras årligen med Mannheimer Swartling som sponsor. Den avgörs dels i lokalfinaler ute på universiteten, dels i en riksfinal i Högsta Domstolen där i år justitieråden Nina Pripp, Kerstin Calissendorff, Johan Hirschfeldt, Torgny Håstad samt rättens ordförande, numera pensionerade Staffan Magnusson utgjorde domstolen. 10 lag, två från vardera Stockholm, Uppsala, Göteborg, Umeå och Lund med två studenter i varje lag gjorde upp i fem matcher under dagens rättegångsspel och det var lång förberedelse och många sena nätter som låg bakom studenternas inlagor och pläderingar.

"Vi har lagt ned mycket tid på det, kanske alltför mycket", skrattade Markus Tengblad som tillsammans med Jonas Hansson från Uppsala universitet utgjorde kärande-lag i en match mot Umeå universitet. "Men det är fantastiskt roligt med ett sådant här rättegångsspel som blir så nära man kan komma verkligheten. Gillar man processer rekommenderar jag verkligen att man är med i den här tävlingen, för oss har det helt klart inneburit att självförtroendet har växt samtidigt som vi lärt oss mycket juridik, och framförallt mycket om processföring."

Rättens ordförande, Staffan Magnusson, var imponerad över deltagarnas insatser. "Det är variationer i upplägget vilket förstås var förväntat och det är genomgående mycket fina muntliga pläderingar. Det är väldigt roligt för oss som domare att få vara med om dessa tävlingar och se de studenternas engagemang", sade Staffan. Dagen avslutades med middag och prisutdelning. Bästa kärande- respektive svarande-lag belönades med 10 000 kronor vardera och den bästa orten fick ta med sig vandringspokalen hem för förvaring till nästa års tävlingar. Ytterligare ett pris delades ut, Mannheimer Swartlings specialpris för en ”särskilt väl genomförd prestation”.

Och hur gick det då? Bästa kärande-lag: Lisa Björk och Teresa Hellmo (Lund) Bästa svarande-lag: Jonas Lindqvist och Joel Mårtensson (Uppsala) Bästa ort: Lund Mannheimer Swartlings pris: Eva Olofsson (Umeå) Tävlingen anordnas av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen som är en ideell förening grundad av de juridiska föreningarna i Lund, Uppsala, Stockholm, Umeå och Göteborg. De studenter som deltog i finalen var: Svarande Göteborg Andrea Nilsson Anna-Maria Persson Kärande Göteborg Christofer Gatenheim Staffan Sandblad Svarande Lund Martin Persson Christoffer Håkansson Kärande Lund Lisa Björk Teresa Hellmo Svarande Uppsala Jonas Lindqvist Joel Mårtensson Kärande Uppsala Markus Tengblad Jonas Hansson Svarande Umeå Hanna Fågelstam Eva Olofsson Kärande Umeå Mikael Lundberg Robert Svedjetorp Svarande Stockholm Sara Warnskog Johansson Mikael Moreira Kärande Stockholm Gustaf Anselmsson Jacob Öberg.