7 juli 2011

FN:s råd för mänskliga rättigheter antar Guiding Principles on Business and Human Rights, under ledning av professor John Ruggie, med inblandning av Mannheimer Swartling

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter har antagit nya Guiding Principles for Business and Human Rights som – för första gången – ska tillhandahålla en global standard för förebyggande och adressering av riskerna med ogynnsam påverkan på mänskliga rättigheter i samband med affärsaktivitet.

The Guiding Principles är en produkt av sex års research under ledning av Professor Ruggie från Harvard University som omfattar regeringar, företag, affärs-sammanslutningar, samhällsinstitutioner, berörda individer och grupper, investerare och andra över hela världen.

Mannheimer Swartling valdes ut tillsammans med 19 andra ledande affärsjuridiska advokatbyråer i världen för att identifiera hur och på vilket sätt nationell bolagsrätt och dess principer främjar företagskulturer som värnar om mänskliga rättigheter. Byråns fleråriga engagemang i projektet har letts av Michael Karlsson som ett pro-bono-projekt inom byråns ”MSA i samhället”-program.

För mer information om The Guiding Principles on Business and Human Rights,
se pressreleasen.