I fokusÅrsrapport 2015

Mannheimer Swartling har i många år varit Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Under 2015 bekräftades vår position genom att vi anlitades i några av årets största och mest komplexa affärer och tvister inom ett brett spann av branscher samt genom nya utmärkelser.

Under det gångna året var det 25 år sedan Mannheimer Swartling bildades i sin nuvarande form. Jubileet har uppmärksammats på ett för byrån typiskt sätt. Vi har blickat framåt tillsammans med klienter, branschkollegor och medarbetare.

Att hålla dörrarna öppna gentemot varandra och omvärlden har blivit ett av byråns kännetecken. Denna tradition av kunskapsutbyte och kontinuerlig dialog med medarbetare och klienter har resulterat i ett klimat som främjar hög kvalitet, innovation och utveckling. Dessa är några av våra främsta framgångsfaktorer och grunden till att byrån har utvecklats till Nordens ledande affärsjuridiska byrå.

På ytan kan Mannheimer Swartling se ut som en helt annan byrå idag än den som bildades för 25 år sedan genom fusionen mellan Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå. Men kärnan är fortfarande densamma; vår affärsmodell bygger på laganda, vi ser långsiktigt på relationen med våra klienter och vi gör vårt yttersta för att alltid leverera högsta kvalitet.

Kombinationen innebär att vi kan stötta våra klienter och hjälpa dem att behålla långsiktigt fokus även när vi löser kortsiktiga kriser. Våra klienters förväntningar på att vi alltid ska finnas där, förstå utmaningarna och alltid leverera högkvalitativ rådgivning är några av våra starkaste drivkrafter.

I grunden handlar det om att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Det kommer att förbli vårt mål även under de kommande åren – varje dag och i varje ärende.

Välkommen att läsa mer om byråns aktiviteter under det gångna året i vår årsrapport för 2015.

Jan Dernestam

Managing Partner och verkställande direktör