Årsrapport 2014

Mannheimer Swartling har i många år varit Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Under 2014 bekräftades vår position genom att vi anlitades i några av årets största och mest komplexa affärer och tvister inom ett brett spann av branscher samt genom nya utmärkelser.

Att vara ledande betyder för oss att vi ska stå för kvalitet och att vi alltid ska överträffa klienternas förväntning. Det innebär också att vi ska ligga i framkant och utveckla marknaden.

Ett kvitto på att vi lyckas är att många klienter stannar kvar hos oss – ett antal av dagens klienter har vi till och med arbetet med i flera decennier. Vi vet att de räknar med att vi ska finnas där i med- och motgång, i låg- och högkonjunktur.

I år har Mannheimer Swartling funnits i sin nuvarande form i 25 år. Byrån bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå den 1 juli 1990 – den förstnämnda byrån startades 1943 och den sistnämnda har en historia som sträcker sig tillbaka till 1877. Fusionen blev lyckosam eftersom ambitionen var densamma hos båda byråerna, det vill säga en vilja att leverera högsta kvalitet. Detta orubbliga fokus på kvalitet har präglat verksamheten sedan jag började på byrån för nästan 20 år sedan.

Året – och de senast åren – har inneburit en bekräftelse på att vi arbetar efter rätt strategi. Men vi nöjer oss inte med det. Vårt mål är att leverera bästa möjliga rådgivning, oavsett omständighet, tidpunkt och bransch.

Välkommen att läsa mer om byråns aktiviteter under det gångna året i vår årsrapport for 2014.

Jan Dernestam
Managing Partner och verkställande direktör