2 maj 2013

Årsrapport 2012

Mannheimer Swartling är sedan många år Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Anledningen är att våra klienter litar på att vi levererar högsta möjliga kvalitet i vår rådgivning. Det är en position som kräver kontinuerligt hårt arbete för att upprätthålla. Den förutsätter också att vi ständigt utvecklar vad vi gör för att inte bara motsvara, utan också överträffa våra klienters högt ställda förväntningar.

Det gångna året präglades av fortsatt osäkerhet på de globala finansmarknaderna - och därmed en försiktighet när det gäller att expandera, genomföra förvärv och andra förändringar som kräver stora investeringar av företagen. Under året har vi arbetat för att utnyttja våra resurser ännu mer effektivt – och därmed kunna erbjuda våra klienter ännu mer värde i de uppdrag som de anförtror oss.

År 2012 är ett bra exempel på hur vi förädlar och anpassar vår kunskap efter klienternas behov. Granskning av TeliaSoneras investering i Uzbekistan och Skandia Livs förvärv av Skandia tillhörde de mest medialt uppmärksammade affärerna i Sverige under 2012. I båda dessa agerade Mannheimer Swartling rådgivare. Därutöver anlitades byrån i ett brett spann av uppdrag, som tillsammans speglar byråns bredd av kompetens, resurser samt förmåga att verka internationellt – som till exempel i räddningspaketet för Grekland.

En av våra främsta utmaningar är att ständigt ligga steget före när det gäller att förutse klienternas behov. Vår prestigelösa struktur främjar omgrupperingar och förädlingar av kunskapen till nya områden. Ett exempel är verksamhetsgruppen Corporate Compliance & Investigations.

Vår syn på vikten av att dela kunskap för att långsiktigt garantera kvaliteten i våra tjänster stämmer också överens med vår syn på CSR, Corporate Social Responsibility. Vi ser vår ledande position inom affärsjuridik som både en möjlighet och ett ansvar att påverka. Det finns en stark koppling mellan affärsjuridik, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den senaste tidens utveckling visar dessutom att bolagsstyrning med sociala, miljöbetingade och etiska aspekter, inklusive mänskliga rättigheter, förs samman världen över.

Intresset för att arbeta hos oss är stort - för tionde året i rad röstades Mannheimer Swartling fram som Sveriges mest populära advokatbyrå av Sveriges juridikstudenter i Universums FöretagsBarometer. Att både skapa och förmedla bilden av Mannheimer Swartling som en attraktiv arbetsplats är oerhört viktigt för att fånga upp och behålla de främsta talangerna.

Ett av flera erkännanden för byråns ställning inom svensk affärsjuridik var utmärkelsen ”Best Swedish Firm of the Year”, som delades ut till byrån för andra året i rad i samband med ceremonin för Chambers Europe Awards for Excellence. Mannheimer Swartling utsågs också för andra året i rad till Årets Advokatbyrå i Norden i Financial Times / mergermarket European M&A Awards 2012.

Det här är några exempel på byråns aktiviteter under det gångna året. Vill du läsa mer, vänligen se vår årsrapport för 2012.