Covid-19Legala följder av covid-19

Samtidigt som den pågående pandemin påverkar mångas liv och hälsa har den gett upphov till ett stort antal legala frågor inom i princip hela det affärsjuridiska spektrumet. Utvecklingen går snabbt och det är viktigt att på ett genomtänkt sätt ta ställning till komplicerade juridiska frågeställningar som ofta inte har några säkra lösningar. På denna sida samlar vi information om olika legala konsekvenser av covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt.