SupportMarknad och kommunikation

Marknad och kommunikation

Marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar med extern marknadskommunikation. Avdelningen stödjer även aktivt byråns internkommunikation och administrerar många av våra klientseminarier, konferenser och interna evenemang. Utöver detta arbetar avdelningen med att befrämja byråns affärsutvecklingsinsatser.

Chef för Marknads- och kommunikationsavdelningen är Helena Sjöholm.