SupportKunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen

Kunskapsavdelningen arbetar med byråövergripande utbildning, knowledge management och verksamhetsutveckling. Avdelningen ansvarar för förvaltning och utveckling av exempelvis intranät, kunskapsdatabaser samt andra verktyg och tjänster som effektiviserar arbetet och förbättrar kvaliteten i verksamheten. Byrån har även ett antal Professional Development Lawyers, PDLs, och Paralegals som kunskapsavdelningen arbetar nära med. Dessa arbetar med verksamhetsutveckling och utbildningsfrågor inom sina respektive verksamhets- och branschgrupper.

Chef för avdelningen är Elisabet Dahlman Löfgren.