SupportIT

IT

IT-avdelningen ansvarar för driften och utvecklingen av byråns IT-infrastruktur i samarbete med byråns IT-råd. Avdelningen ansvarar även för IT-säkerhet, telefoni, videokonferens och övriga system.

Chef för IT-avdelningen är Eva Palm.