SupportHuman Resources

Human Resources (HR)

HR-avdelningen finns representerad vid byråns samtliga Sverigekontor. Avdelningens medarbetare ger även support till utlandskontoren. Avdelningen arbetar i nära samspel med delägare/jurister, verksamhetsgrupper, branschgrupper och supportfunktioner rörande såväl strategiska och framåtriktade utvecklingsinsatser som HR-frågor av mer operativ karaktär.

För rekrytering och utveckling av jurister ansvarar Juristutskottet som består av ett antal delägare, biträdande jurister och representanter för HR-avdelningen. Ordförande i Juristutskottet är Isabella Ramsay.

Chef för HR-avdelningen är Karin Mendel.