SupportKontorsservice

Kontorsservice

Byråns kontorsserviceorganisation tillhandahåller support till verksamheten. Avdelningen omfattar reception, konferens, vaktmästeri, arkiv samt kvälls- och helgsupport.

Chef för avdelningen är Susanne Bergman.