SupportEkonomi

Ekonomi

Byråns ekonomiavdelning finns representerad vid alla kontor och arbetar strategiskt och operativt med budgetering, finansiell planering och redovisning. Ekonomiavdelningen i Stockholm ansvarar dessutom för byråns ekonomi, redovisning och rapportering.

Chef för ekonomiavdelningen är Anna Nilsson.