SupportKvalitet och riskhantering

Kvalitet och riskhantering

Avdelningen för kvalitet och riskhantering ansvarar centralt för byråns operativa arbete avseende etikfrågor, regelefterlevnad och klagomålshantering. En stor del av avdelningens arbete utgörs av rådgivning i dessa frågor till byråns jurister och assistenter samt av utbildning och utveckling av processer med hjälp av IT-stöd. Kvalitet- och riskavdelningen ansvarar för framtagande, vidareutveckling och kommunikation av interna policyer, etiska regler, rutiner och utvärdering av dessa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Chefen för avdelningen är Karin Faxén Ågrup.