Om byrånOrganisation

En kombination av juridisk spetskompetens och branschkunskap

Mannheimer Swartling ägs och drivs av 86 delägare. Byrån har fyra kontor i Sverige och fem i utlandet. Av våra omkring cirka 550 anställda, varav cirka 400 jurister, är cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Verksamheten är organiserad i verksamhets- och branschgrupper med syfte att kunna erbjuda en kombination av juridisk spetskompetens och branschkunskap.

Byrån har därutöver en supportorganisation som består av assistenter, kontorsservice, kunskapsavdelning, IT-avdelning, HR-avdelning, ekonomiavdelning, avdelning för kvalitet och riskhantering och marknads- och kommunikationsavdelning.

Ledning och styrelse

Ansvariga för den löpande verksamheten är byråns styrelse och den verkställande direktören. Byråns delägare sammanträder tre till fyra gånger om året för att diskutera strategiska frågor och dra upp de övergripande riktlinjerna för byråns verksamhet.


Jan DernestamKlas WennströmPeter Linderoth

Eva HäggJesper Prytz

Styrelse:
Jan Dernestam, f. 1969, delägare, styrelseledamot sedan 2009 och VD sedan 2011
Klas Wennström, f. 1965, delägare, styrelseledamot sedan 2015
Peter Linderoth, f. 1962, delägare, styrelseledamot sedan 2015
Eva Hägg, f. 1959, delägare, styrelseledamot sedan 2016
Jesper Prytz, f. 1970, delägare, styrelseledamot sedan 2016