HållbarhetRådgivning och Mannheimer Swartling i samhället

Hållbarhet ska vara en naturlig del av vår rådgivning och integreras i alla våra verksamhetsområden. Vi var först bland advokatbyråerna i Sverige att erbjuda klienter strukturerad rådgivning inom området för anti-korruption. Vi uppmuntrar även våra medarbetare att genom pro bono-rådgivning utveckla kompetens och insikter om hållbarhetsfrågornas affärsmässiga betydelse för byrån.

Mål

  • Att dela med oss till samhället av Mannheimer Swartlings unika kunskap och erfarenhet.
  • Att genom denna kunskaps- och erfarenhetsdelning samtidigt öka byråns och medarbetarnas kunskap och engagemang kring samhälleliga frågor, för att därigenom skapa ännu mer värde i vår rådgivning till klienter.

Aktiviteter planerade för 2015–2016

  • Utvärdera befintliga projekt inom ramen för Mannheimer Swartling i samhället mot bakgrund av de nya kriterier och det utvecklade arbetssätt som lanserats genom den nya arbetsordningen.
  • Kontinuerligt utvärdera nya ansökningar inom ramen för det ansökningsförfarande som följer av den nya arbetsordningen.
  • Årligen utvärdera och följa upp respektive projekt, vad gäller resurser, spridningen av medarbetarnas engagemang i olika projekt och projektens förmåga att leverera i enlighet med sina åtaganden och syften.
  • För att uppmuntra till ett så brett engagemang som möjligt bland medarbetare i de olika projekten under Mannheimer Swartling i samhället, ska byrån aktivt verka för tydliga och skriftliga instruktioner som klargör vad som förväntas av medarbetarna i det arbetet och hur det ska värderas internt.