HållbarhetMedarbetare och organisation

Som kunskapsföretag är Mannheimer Swartling helt beroende av både den professionella kvaliteten och de personliga egenskaperna hos medarbetarna. Att rekrytera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är därför centralt för byråns framtid. Byråns företagskultur med True partnership-modellen och grundvärderingarna ”kvalitet, laganda och affärsfokus” spelar en viktig roll eftersom de erbjuder medarbetarna ökade möjligheter att trivas, utvecklas och prestera utan inbördes konkurrens.

Mål

  • Mångfald: öka andelen kvinnliga partners.
  • Arbetsmetodik: tillsammans med medarbetarna verka för att skapa balans mellan yrkes- och privatliv.
  • Arbetsvillkor: Säkerställa att alla medarbetare har tillfredsställande anställningsvillkor.

Aktiviteter planerade för 2015–2016

  • Regelbundna dialoger (minst varje månad, förutom i juli och augusti) inom respektive verksamhetsgrupp kring frågor som rör arbetsfördelning, delegering, mångfaldstänkande i den professionella vardagen.
  • Ledarskapsutbildning för partners med inriktning på medarbetares prestation.
  • Prestationsinriktad utbildning för juristerna.
  • Fortsätta erbjuda utbildning i hur man arbetar effektivt och motverkar onödig stress.
  • Översyn av byråns anställningsvillkor för biträdande jurister, bland annat genom dialog med biträdande jurister via Juristutskottet.