HållbarhetByråns interna miljöarbete

För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom att minska den egna negativa miljöpåverkan, dels att påverka de intressenter som byrån dagligen agerar med att också minska sin negativa miljöpåverkan.

Mål

  • Energianvändning: minska energianvändningen per anställd, kvadratmeter och år.
  • Transporter och resor: Minska klimatpåverkan från transporter och resor per anställd.
  • Inköp: Utföra inköp på ett hållbart sätt bland annat genom att när det är lämpligt välja produkter med låg negativ miljö- och arbetsmiljöpåverkan.

Aktiviteter planerade för 2015–2020

Byrån arbetar långsiktigt med miljöfrågor och lägger stor vikt vid att arbetet är väl förankrat i verksamheten. Fram till år 2020 ska byrån ha uppnått följande:

  • Öka andelen miljöeffektiv belysning på byråns svenska kontor till 50 procent.
  • Öka andelen ekologiska livsmedel som köps in till 50 procent.
  • Öka andelen miljömärkt kontorsmateriel till 50 procent.
  • Öka andelen inrikesresor med tåg till 50 procent (gäller resor under 50 mil).
  • Vanligt förekommande leveranser från byråns fem största leverantörer per kontor ska ske med miljöbil.
  • Underlätta för personalen att åka kollektivt i tjänsten.