Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2012)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Sveriges advokatsamfund, 2017

Sara Hast

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Uppsala universitet, 2012)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2017