Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-
 • Visiting lawyer, Clifford Chance, Singapore, 1987-1988
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1983-1990
 • Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1981)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 1987
 • International Bar Association
 • Asia Pacific Lawyers Association
 • Styrelseordförande i Mobilis Kapitalförvaltning AB, Innovum Invest AB, ISEC Industrial Security AB, Pyramid Communication AB, ARMEC Lindebergs stiftelse och OV Helsingborg HK
 • Styrelseledamot i bl.a.Trioplast Industrier AB, Crafoordska Stiftelsen, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2, Henry Dunkers Förvaltnings AB och Stig och Ragna Gorthons Stiftelse 
 • Styrelsesekreterare i Roxtec AB 

Ragnar Lindqvist

Partner

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-
 • Visiting lawyer, Clifford Chance, Singapore, 1987-1988
 • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1983-1990
 • Tingstjänstgöring, 1981-1983

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 1981)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 1987
 • International Bar Association
 • Asia Pacific Lawyers Association
 • Styrelseordförande i Mobilis Kapitalförvaltning AB, Innovum Invest AB, ISEC Industrial Security AB, Pyramid Communication AB, ARMEC Lindebergs stiftelse och OV Helsingborg HK
 • Styrelseledamot i bl.a.Trioplast Industrier AB, Crafoordska Stiftelsen, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse, Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2, Henry Dunkers Förvaltnings AB och Stig och Ragna Gorthons Stiftelse 
 • Styrelsesekreterare i Roxtec AB