Niklas Åstenius är delägare i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Niklas Åstenius har stor erfarenhet av kommersiella skiljeförfaranden och domstolsprocesser och har gett juridisk rådgivning inom tvistlösning i mer än fjorton år. Han har företrätt klienter i tvister som gäller bl.a. affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, avtalsrelaterade tvister, fastighets- och entreprenadtvister, försäkrings-och återförsäkringstvister, tvister om bolagsmäns och styrelsers ansvar samt en rad M&A och joint venture-relaterade tvister. Niklas Åstenius företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för bl.a. SCC, ICC samt ad hoc förfaranden. Förutom svensk rätt har Niklas Åstenius ärenden involverat tillämpningen av utländsk rätt. I Legal 500 beskrivs Niklas Åstenius som "engagerad, väl förberedd och erfaren".

Erfarenhet

 • Partner, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Lärare på kurs i Praktisk Europaprocessrätt , Lunds universitet sedan 2009
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2004-2010
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling New York, 2003-2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2000-2003
 • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1999-2000
 • Biträdande jurist, Wistrand, 1998-1999

Utbildning

 • Arbitrator Training Program, Swedish Arbitration Association (SAA), 2010
 • Jur kand (Lunds universitet, 1998)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Danska

Publikationer

 • In the interim, Commercial Dispute Resolution, 2014, Volume 5, Issue 1 (medförfattare)
 • The Dispute Resolution Review: Chapter on Sweden (medförfattare)
 • Observations on SCC case No. 33/2007, Stockholm International Arbitration Review, Volume 2009:1 (medförfattare)
 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Swedish Arbitration Association
 • Dansk Forening for Voldgift
 • International Association of Young Lawyers
 • Styrelseledamot SYF: En förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistlösning.
 • Styrelseledamot skiljedomsföreningen i södra Sverige

Verksamhetsgrupp

Niklas Åstenius

Partner

Niklas Åstenius är delägare i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Niklas Åstenius har stor erfarenhet av kommersiella skiljeförfaranden och domstolsprocesser och har gett juridisk rådgivning inom tvistlösning i mer än fjorton år. Han har företrätt klienter i tvister som gäller bl.a. affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, avtalsrelaterade tvister, fastighets- och entreprenadtvister, försäkrings-och återförsäkringstvister, tvister om bolagsmäns och styrelsers ansvar samt en rad M&A och joint venture-relaterade tvister. Niklas Åstenius företräder klienter inför skiljenämnder både i Sverige och utomlands och har erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för bl.a. SCC, ICC samt ad hoc förfaranden. Förutom svensk rätt har Niklas Åstenius ärenden involverat tillämpningen av utländsk rätt. I Legal 500 beskrivs Niklas Åstenius som "engagerad, väl förberedd och erfaren".

Erfarenhet

 • Partner, Mannheimer Swartling, 2010-
 • Lärare på kurs i Praktisk Europaprocessrätt , Lunds universitet sedan 2009
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2004-2010
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling New York, 2003-2004
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Malmö, 2000-2003
 • Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1999-2000
 • Biträdande jurist, Wistrand, 1998-1999

Utbildning

 • Arbitrator Training Program, Swedish Arbitration Association (SAA), 2010
 • Jur kand (Lunds universitet, 1998)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Danska

Publikationer

 • In the interim, Commercial Dispute Resolution, 2014, Volume 5, Issue 1 (medförfattare)
 • The Dispute Resolution Review: Chapter on Sweden (medförfattare)
 • Observations on SCC case No. 33/2007, Stockholm International Arbitration Review, Volume 2009:1 (medförfattare)

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2003
 • Swedish Arbitration Association
 • Dansk Forening for Voldgift
 • International Association of Young Lawyers
 • Styrelseledamot SYF: En förening för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistlösning.
 • Styrelseledamot skiljedomsföreningen i södra Sverige