Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Sveriges advokatsamfund, 2016 

Mikaela Källmén

Associate

Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2010)

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2016